ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

Cenk TEKER – İşveren / İşveren Vekili / Komite Başkanı
Muammer YILDIRIM – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
– İşyeri Hekimi
Emine DURMUŞ – İnsan Kaynakları ve Personel Sorumlusu
Hakan AVCI – İnsan Kaynakları ve Personel Sorumlusu
Günay ÇELEBİ – Başhemşire
Derya ASLANER GÜNEY – Çalışan Temsilcisi
Metin BALTACI – Çalışan Temsilcisi

EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Tufan TAŞCI – Başhekim / Komite Başkanı
Günay ÇELEBİ – Başhemşire
Derya ASLANER GÜNEY  – Kalite Direktörü
Aybüke Ayça ÇELEBİ TURAN – Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Emine DURMUŞ – İnsan Kaynakları Sorumlusu
Zehra ÇAMUR – Enfeksiyon Hemşiresi
Şenel Bağcı – Klinik Servis Sorumlusu
Zekiye Baştopçu – Bebek Odası Sorumlu Hemşiresi
Nilüfer BİÇER – Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

Tufan TAŞCI – Başhekim / Komite Başkanı
Günay ÇELEBİ – Başhemşire
Kadir YÜCEBAŞ – Cerrahi Branş Temsilcisi / K.B.B Uzmanı
Derya ASLANER GÜNEY – Kalite Direktörü
Kadriye AKÇAY – Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Onur Türkyılmaz – İç Hastalıkları Uzmanı
Volkan KARATAŞ – Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Tuncer GÜNEY – Biyokimya Uzmanı
Nilüfer Biçer – Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu
Ezgi ORUÇ – Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu
Hatice COŞKUN – Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu/ Sterilizasyon Bölüm Kalite Sorumlusu
Zehra Çamur – Klinik Bölüm Sorumlusu
Melih EFE – Eczacı

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Mesut Cemil BULUT – İdari İşler Sorumlusu
Günay ÇELEBİ – Başhemşire
Derya ASLANER GÜNEY – Kalite Direktörü
Gülami SELÇUK – Teknik Servis Sorumlusu
Soner KOLDAŞ – Atık Bölüm Kalite Sorumlusu
Hatice COŞKUN – Ameliyathane Hizmetleri Sorumlusu
Muammer YILDIRIM – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Nilüfer BİÇER – Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu
Mehmet Akif ÜSTÜNER – Erişkin Yoğun Bakım Sorumlusu
Aybüke Ayça ÇELEBİ TURAN – Hasta Hizmetleri Sorumlusu

TurkeySaudi ArabiaEnglish