Özel Hospitalist Hastanesi

Çocuk Cerrahisi

Servisler

Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren hastalıklar nelerdir?

 • Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar

 • Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması

 • Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler

 • Torbada ağrılı, kızarık şişlik

 • İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma

 • Sünnet derisinin yapışık olması

 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan böbrek ve idrar yolu hastalıkları veya taşlar

 • Göğüs kafesinde veya sırtta şekil bozuklukları

 • Boyunda eğrilik

 • Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler, guatr

 • Baş boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırdığımız iyi huylu tümörler.

 • Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, barsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri

 • Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar

 • Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler.

Doctors

Çalışma Saati

There is no event available.
TurkeySaudi Arabia