Özel Hospitalist Hastanesi

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi

Servisler

Nöroşirurji kelime olarak ; “Sinir Sistemi Cerrahisi “ demektir.

Türkçe de “Sinir” kelimesi aynı zamanda “Ruh hali- Asabiye” Anlamında da kullanıldığı için, karışıklığa mahal vermemek adına Nöroşirurji yerine:“Beyin ve Sinir Cerrahisi – Beyin,Omurilik ve Sinir Cerrahisi – Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi” gibi isimler kullanılır.

Hastanelerde, sağlık merkezlerinde, yönlendirme levhalarında ve konuşma dilinde çoğu kez bu klinik branş kısaca “Beyin Cerrahisi” olarak adlandırılır. Ancak, bu durum özellikle bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlık hallerinde , Nöroşirurji kliniklerine yönlendirilen hastalarımızda “Benim belim ağrıyor veya boynum ağrıyor ne işim var Beyin Doktorunda ?” şeklinde soru işareti hatta endişe yaratır.

Oysa tam ve Gerçek anlamında Nöroşirurji: İnsan vucudunda Sinir Sistemi olarak bilinen Beyin, Omurilik ve Çevre sinir liflerinin hastalıklarını teşhis ve cerrahi olarak tedavi eden, ayrıca Beyin, Omurilik ve Çevre Sinir liflerini etkileyen diğer organ ve dokuların hastalıkları halinde de teşhis ve cerrahi tedavi yetkisine sahip tıpta uzmanlık alanıdır.

Nasıl Nöroşirurji Uzmanı Olunur?

Öncelikle Tıp Fakültelerinde 6 yıllık Tıp Eğitimini bitirerek doktora vermiş olmak gerekir.

Ülkemizde Tıp Fakültesini bitiren hekimler Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adı verilen bir eleme sınavından geçerek Üniversitelerin Nöroşirurji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak en az 6 yıl teorik ve cerrahi eğitim almak zorundadırlar.(Eğitim- Araştırma hastanelerinde en az 5 yıl) Bu eğitimin sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi adı verilen bilimsel bir araştırmayı tamamlayıp, hem cerrahi hem de bilgi sınavlarını başarı ile vererek Uzman hekim yani Nöroşirurji Uzmanı olurlar.

Altı yıllık uzmanlık eğitimi sırasında üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermek üzere yaklaşık bir yıl nöroloji, altı ay genel cerrahi, iki ay anesteziyoloji, birer ay patoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi dallarında rotasyona gider ve temel uzmanlık alanlarına destek olacak bu bilim dallarında da eğitim alarak bilgi ve deneyimlerini arttırırlar.

Eğitimleri boyunca haftalık mesai saatleri ortalama 200 saatin üzerindedir.(Devlet Memurlarının haftalık mesaisi 40 saattir.). Pek çok klinikte 6 yıl boyunca bir gün 24 saat , takip eden gün en az 8 saat olmak üzere adeta hastanede yaşarlar. Bu süre boyunca resmi ve dini bayram tatillerinden yararlanmazlar. Bu sadece ülkemizde değil neredeyse tüm batı avrupa ve ABD nöroşirurji kliniklerinde de bu şekildedir.

Hangi Hastalıklar Nöroşirurji Uzmanları tarafından tedavi edilir?:

Beyin ve Omurilik tümörleri, Beyin ve omurilik kanamaları, Beyin ve Omurilik zedelenmelerinin Beyin ve Sinir Cerrahları tarafından tedavi edildiği toplumda yaygın olarak bilinir.

Bu hastalıklar yanında Beyin ve Sinir Cerrahları sık rastlanan;

-Bel Fıtığı,

-Boyun Fıtığı,

-Bel kemiği, boyun kemiği kayması,

-Omurga eğrilikleri ve buna sebep veren hastalıklar ve

-Sinir sıkışmalarının cerrahi tedavilerinde de uzmanlaşmış hekimlerdir.

Günümüz modern toplumlarında

-Parkinson Hastalığı,

-Epilepsi (Sara),

-Nöropatik ağrılar,

-Spastisite adı verilen kas gerginliklerinin cerrahi tedavilerinde de Beyin ve Sinir Cerrahları görev almaktadır.

İlerleyen teknolojiye paralel olarak, tanısal alanda: “Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi” gibi tetkik yöntemleri, “Robotik Cerrahi, Navigasyon Cerrahisi, Minimal İnvaziv Cerrahi” teknikleri ve donanımları sayesinde Beyin ve Sinir Cerrahları her geçen yıl, daha önce cerrahi tedavisi olmayan veya yüksek risk taşıyan hastalıklara da başarı ile müdahale edebilmektedir.

Doctors

Op.Dr. Bülent KARAKAYA

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi

...

    Çalışma Saati

    There is no event available.
    TurkeyEnglishSaudi Arabia