Özel Hospitalist Hastanesi

Göz Hastalıkları

Servisler

Göz Nedir?

Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır.

Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En dıştaki birinci tabakaya, “sert tabaka” ya da “gözakı” denir; bu tabaka önde tümsekleşerek, saydam tabakayı oluşturur. Beyaz ve telsel yapıda olan sert tabaka, gözü koruyan gerçek bir zardır. Çok damarlı bir bağ dokusu olan damar tabaka, iki yüzündeki boyalı hücre örtüsüyle, gözyuvarını tam bir karanlık oda haline getirir. Bunun ön bölümünde, kirpiksi cisim kasları ile kirpiksi bölge yer alır; kirpiksi bölgenin çok damarlı olan asıcı bağı gergin tutmak için kanla dolan küçük piramitler halindeki çıkıntılara, “kirpiksi uzantı” denir.

Kirpiksi bölgenin uzantısı olarak, ön bölümde damar tabaka renk değiştirerek ortası delik (gözbebeği) bir diyafram oluşturur (iris). Rengi insandan insana değişen iris, gözbebeğini büyültüp küçültmeye yarayan kas telleri kapsar: Işınsal kas telleri gözbebeğinin genişlemesini, iris büzücü kasının çember telleriyse, gözbebeğinin büzülmesini sağlar.

Gözün üçüncü ve çok ince tabakası olan ağ tabaka, duyarlı bir tabakadır. Bunun arka bölümünde bulunan ortası çukur, beyazımsı küçük kabarcık (görme sinir diski), görme sinirinin girdiği yerdir ve “kör nokta” diye adlandırılır. Kör noktanın biraz ötesinde, sarı nokta yer alır; burası da dıştan gelen görüntülerin en iyi biçimlendiği görme bölgesidir.

Gözün arka kutbuna giren görme siniri, damartabakaya doğru birçok sinir teli halinde yayılır ve üç tabaka halinde dizili nöronlarla sona erer. Birinci tabakadaki nöronların (çok kutuplu nöronlar) silindir ekseni, görme sinirinde sürer; ön uzantılarıysa, ikinci tabakanın iki kutuplu nöronlarıyla bağlantı kurar; ikinci tabakanın nöronları da, üçüncü tabakanın görme nöronlarının silindir eksenlerine bitişir. Bu tabakada, bir ucu ağ tabakanın kırmızı bölümüne giren, koni ve çubuk biçimindeki nöronlar yer alır. Koni ve çubukların serbest uçları, damar tabakadan yana yöneliktir: Damar tabakaya gelen ışık ışınları kırılır ve ağtabaka hücrelerinin sinir uçlarını etkiler.

Sözlükte “göz” ne demek?

1. İyi ya da kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış; görüntüleri algılama, görme yetisi.
2. İçine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi, çekme; (kimi deyimlerde) görme ve bakma.
3. Görmeyi sağlayan organ, görme organı; bakış, görüş.

Cümle içinde kullanımı

Masanın gözleri.

Göz kelimesinin ingilizcesi

adj. eye, optic, optical, ocular, orbital, ophthalmic
n. eye; sight; cell, compartment, drawer, cubbyhole, cubby, cubicle, cuddy; eyehole, small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit, orb
pref. opto

YAKINI GÖREMEME

Gözlerimiz kırklı yaşlara kadar hem uzağı hem de yakını net bir şekilde görebilme yeteneğine sahiptir. Fakat bu yaşlardan sonra yakını görme özelliği gittikçe bozulur. Bu nedenle bu dönemden sonra yakını görmek için gözlük kullanmak gerekir.

Miyopisi olan hastalarda yakını görme sorunu daha geç yaşlarda başlayabilir. Bazı katarakt tiplerinde yakını görme bozukluğu olan hastalarda geçici düzelmeler olabilir.

Tedavide yaygın olarak gözlük kullanılmaktadır. Gözlük dışında bazı cerrahi yöntemler uygulanmaktaysa da henüz çok başarılı olmayıp yaygınlaşamamışlardır. Lazer tedavileri içinde aynı şeyler geçerlidir. Kontakt lensler tedavi de kullanılabilecek diğer bir alternatiftir.

Yakını görememe bir hastalık olmayıp her sağlıklı insanı, ileri yaşlarda etkileyen doğal bir süreçtir olarak düşünülebilir.

GÖZ AĞRILARI

Göz ağrıları sık karşılaşılan şikayetlerden birisidir. Göz hastalıkları dışında sinüzit, stres, yüksek tansiyon, migren gibi hastalıklar gözü etkileyen ağrılara yol açabilir.

Sebepleri:

Kırma kusurları (Gözlükle ilgili sorunlar), aşırı yüksek göz tansiyonu, yabancı cisimler, enfeksiyonlar gibi çok çeşitli hastalıklar gözlerde ağrıya yol açabilir. Baş ağrısıyla birlikte olan göz ağrıları için göz dışında dahiliye, kulak burun boğaz ve nöroloji muayeneleri gerekebilir.

BATMA:

Batma gözlere yabancı cisim kaçmış gibi hissedilmesidir. Uykusuzluk ve yorgunluk sırasında ortaya çıkan batmalar çok uzun sürmedikçe normal kabul edilebilir.

Batma Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

 • Gözde yabancı cisim varlığı,

 • Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonları,

 • Alerjik hastalıklar,

 • Kontakt lensle ilgili sorunlar

 • Göz kuruluğu,

 • Üveitler,

 • Göz kapağı bozuklukları batma şikayetiyle ortaya çıkabilir.

SULANMA:

Sulanma göz hastalıklarında sık rastlanılan bir belirtidir. Rüzgarlı tozlu ortamlarda, ağlama ve gülme sırasında, yoğun yakın çalışma sırasında sulanma normal kabul edilebilir.

Hangi Sulanmalar Hastalık Belirtisi Olabilir?

 • Uzun sürüyorsa

 • Beraberinde kızarıklık, batma, görme azlığı gibi şikayetler varsa ,

 • Bebek ve küçük çocuklarda uzun süre devam ediyorsa bir hastalığın belirtisi olabilir.

Hangi Hastalıklarda Sulanma Görülebilir?

Göz yaşı kanalı tıkanıklığında,

Gözde yabancı cisim varlığında,
Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonlarında,

 • Alerjik hastalıklarda,

 • Kontakt lens ile ilgili sorunlarda,

 • Göz kuruluğunda,

 • Göz kapağı hastalıklarında,

 • Doğuştan göz tansiyonu olan küçük bebeklerde görülebilir.

KAŞINTI:

 • Kaşıntı hangi göz hastalıklarında görülür?

 • Alerjik hastalıklarda,

 • Göz kuruluğunda,

 • Göz kapağı hastalıklarında.

YANMA:

 • Hangi Hastalıklarda Yanma Görülebilir?

 • Alerjik hastalıklarda,

 • Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonlarında,

 • Göz kuruluğunda,

 • Göz kapağı hastalıklarında.

KIZARIKLIK:

Günlük hayatta sık başımıza gelen ve göz hastalıklarında da sık görülen bir belirtidir. Uykusuzluk ve yoğun yakın çalışma sonrasında ki kızarıklıklar normal kabul edilebilir. Bazı kişilerde herhangi bir hastalık olmadan da gözler her zaman normalden daha kızarık olabilir.

Kızarıklık Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

 • Gözde yabancı cisim varlığı,

 • Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonları,

 • Alerjik hastalıklar,

 • Kontakt lensle ilgili sorunlar,

 • Göz kuruluğu,

 • Üveitler,

 • Göz kapağı bozukluklarının bir belirtisi olabilir.

ÇİFT GÖRME:

Çift görme çok geniş bir hastalık grubunda görülebilen bir belirtidir.

Sebepleri:

 • Göz kaslarını ve sinirlerini etkileyen hastalıklar : Diabet, multipl skleroz, beyin kanamaları, beyin damarı tıkanmaları, tiroid hastalıkları, geçirilmiş ameliyat ve travma..

 • Göz hastalıkları : Kornea düzensizlikleri ve lekeleri, retina dekolmanı, maküla hastalıkları.

Tedavi:

Öncelikle çift görmeye sebep olan hastalık tedavi edilmelidir. Çift görme tedavisi gözlükler, prizmatik camlar ve cerrahiyle yapılabilir.

UÇUŞAN CİSİMLER

Uçuşan Cisimler Nedir?

Bakılan yerde siyah noktalar veya uçuşan bir sinek görülme hissidir. Bu siyah nokta nereye bakılırsa oraya hareket eder. Beyaz ve düz yerlere bakıldığında daha belirgin olurlar.

Sebepleri Nelerdir?

Gözümüzün içinde vitreus adı verilen saydam bir sıvı mevcuttur. İlerleyen yaşlarla birlikte bu sıvı saydamlığını kaybetmeye başlar ve yapışık olduğu yerlerden ayrılırsa gözün içinde adeta soğan zarı gibi bir tabaka oluşur. Bu tabakadan dolayı baktığımız yerde uçuşan cisimler varmış gibi görürüz. Retina dekolmanı ve yırtıklarında, üvetilerde, migrende ve ani tansiyon değişikliklerinde de uçuşan cisimler görülebilir.

Hangi Uçuşmalar Hastalık Belirtisi Sayılabilir?

Uçuşan cisim belirtisi çoğunlukla masum bir belirti olup herhangi bir tedavi gerektirmez ve zamanla kaybolur. Bununla birlikte şu durumlarda ciddi olabilir:

 • Ani gelişen şiddetli uçuşmalar,

 • Beraberinde görme azalması, görme alanı daralması, ağrı, kızarıklık gibi belirtilerin eşlik ettiği uçuşmalar ciddi olabilir ve bir göz doktoru muayenesini gerektirir.Göz muayenesinde retina yırtıkları, retina dekolmanı, üveit gibi hastalıklar tespit edilirse tedavi gerekir. Eğer herhangi bir hastalık tespit edilemezse tedaviye gerek yoktur ve şikayetler zamanla azalır.

IŞIK ÇAKMALARI:

Işık çakmaları veya şimşek çakmaları gibi şikayetler ileri yaşlarda sık rastlanan şikayetler olup çoğunlukla masum ve tehlikesizdirler. Buna rağmen bazen retina yırtığı veya retina dekolmanı gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilirler. Bu yüzden;

 • Ani gelişen şiddetli ışık çakmalarında,

 • Beraberinde görme azalması, görme alanı daralması gibi belirtilerin eşlik ettiği durumlarda göz muayenesi gerekir.

Migren, yüksek ve düşük tansiyon hastalarında da ışık çakmaları görülebilir.

Doctors

Op.Dr. Matın SULEYMANZADE

Göz Hastalıkları

...

  Doç. Dr. Günay ENGİN - Göz Hastalıkları Uzmanı

  Doç. Dr. Günay ENGİN

  Göz Hastalıkları

  ...

   Çalışma Saati

   There is no event available.
   TurkeyEnglishSaudi Arabia