HakkındaUzm.Dr. Turgut ÖZTUTGAN

Adı Soyadı : Uzm.Dr. Turgut ÖZTUTGAN
Branş : Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doğum Tarihi ve Yeri : 1977 / İZMİR
Yüksek Öğretim : GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TIP FAKÜLTESİ ANKARA (2003)
Tıpda Uzmanlık : GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HAYDARPAŞA EAH (2012)
Kurum İşe Başlama Tarihi : 2016
Spesifik İlgi Alanları :
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının (koah) tanı ve tedavisi
 • Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi (allerjik astım gibi)
 • Solunum fonksiyon testleri (reversibilite fonksiyon testleri)
 • Pnömoni
 • Plörezi
 • Bronşit
 • Allerjik hastalıklar (allerjik nezle, allerjik göz nezlesi gibi)
 • Pnömotoraks (göğüs cerrahisi eşliğinde)
 • Pulmoner emboli

 

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar :

 • TORAKS DERNEĞİ
 • TÜSAD
 • ERS (European Respiratory Society)

Bilimsel Çalışmalar :

 1. Okutan O.,Yıldızeli B., Aksoy TN,AytenO.,ÖztutganT., Demirer E.,KartaloğluZ., “Kroniktromboembolikpulmonerhipertansiyon tedavisindepulmonertromboendarterektomi’ninyeri: olgu sunumu”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):1129-1133
 2. 2. Taş D, Okutan O, Özkısa T, Ayten Ö, Demirer E, Öztutgan Sağ pulmoner arter agenezisinin eşlik ettiği Scimitar(Pala) sendromu Respiratory Case Reports, 2013; 2(1): 44-47. (EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, Journal Index)
 3. Kaya H, Çiftçi F, Taş D, Okutan O, Kunter E,BozkanatE, Ayhan G,ÖztutganT,Ayten Ö,UganMH, Bıçak M, Sezer O,KartaloğluZ. Hastanemizde 2007 yılında tanı alan tüberkülozlu asker hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak son altı yıllık veriler ile birlikte değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2009;51:80-5.
 4. Demirer E,OztutganT, Tas D, Uysal A,CaliskanT,KucukodaciZ,Ayten O, Okutan O,KartalogluZ.Angiopoietin2tissueimmunohistochemicalstaininglevelandtherelationwithstageinlungcancer.AmericanThoracicSociety, ATS 2013, May 17-22,Philadelphia, USA,AmJRespirCritCareMed2013, Volume 187, A5519
 5. Kaya H, Çiftçi F, Taş D, Bıçak M,UganMH,Ayten Ö,BozkanatE, Okutan O, Kunter E, Sezer O,ÖztutganT,KartaloğluZ. Tüberkülozlu asker hastaların son 5 yıllık tedavi sonuçları (2002-2006). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi 2008 Bodrum. Solunum 2008;10:12s
 6. ÖztutganT, Demirer E, Taş D, Uysal A, Çalışkan T,KüçükodacıZ,Ayten Ö, Okutan O,KartaloğluZ. Akciğer kanserindeanjiopoietin2 dokuimmunohistokimyasalboyama düzeyi ve evre ile ilişkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi 2012 Çeşme. SS10
 7. Okutan O, Taş D,ÖzkısaT,Ayten Ö,ÖztutganT. Nadir görülen birScimatersendromu varyantı: olgu sunumu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi 2009 Çeşme. Solunum 2009;11:95
 8. 8. Okutan O, Öztutgan T, Ayten Ö, Taş D, Kartaloğlu Kronik Eozinofilik Pnömoni: Olgu sunumu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi 20-24 Ekim 2010 Antalya. Solunum 2010;12:172
 9. Okutan O, Yıldızeli B,UrsavaşTN,Ayten Ö,ÖztutganT, Demirer E.Endartrektomiuygulananpulmonertromboembolisonrası gelişenPulmonerHipertansiyon olgusu TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010Antalya.  Solunum2010:12(Ek 1):EP-234
 10. Kaya H. Çiftçi F, Taş D, Okutan O, Kunter E,BozkanatE,UganMH, Bıçak M, Ayhan G,Ayten Ö,ÖztutganT, Sezer O,KartaloğluZ. Hastanemizde izlenen tüberkülozlu asker hastaların 2007 yılı tedavi sonuçları. TürkToraksDerneği 12. Yıllık Kongresi 2009 Antalya Bildiri Özetleri 84
 11. ÖzkısaT, Çiftçi F, Taş D, Sezer O,Ayten Ö,ÖztutganT, Okutan O,KartaloğluZ. Hastanemizde 2009 yılında tüberküloz tanısı alan hastaların tedavi sonuçları.ToraksDerneği 13. Yıllık kongresi 2010 İstanbulP 779

Kongre Katılımları :

22nd Annual Congress ERS, Vienna, Austria 1-5 September 2012

29’uncu TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2007” 28-31 Ekim 2007 Fethiye

31’nci TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2009” 17-21 Ekim 2009 Çeşme

32’nci TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2010” 20-24 Ekim 2010 Antalya

34’ncü TÜSAD Ulusal Kongresi “Solunum 2012” 6-10 Ekim 2012 Çeşme

Kurs Katılımları :

Temel ve İleri Bronkoskopi Teknikleri ve Uygulamaları Kursu, Şubat 2010 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına Yönelik İç Hastalıkları Eğitim Kursu, Mayıs 2010

Birinci Ulusal Girişimsel Pulmonoloji Sempozyumu 9-11 Aralık 2011

Solunum Fonksiyon Testleri Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 6-7 Ocak 2011

Bilimsel Görüşler

No testimonials!

Timetable

There is no event available.

Doktorunuza Sorun

İletişim Bilgileri

 • Yavuz Selim Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Cad.,26/A Sokak No:5,34203 Bağcılar/İstanbul,Türkiye
 • 0212 462 8888
 • 0212 462 8888
TurkeyEnglishSaudi Arabia